Tư vấn miễn phí (24/7) 0909650166

Thủ tục trả góp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoa Sen - test
Ngày đăng 03-01-2022

*** ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THÌ THỦ TỤC MUA XE TRẢ GÓP cần: 
1. Chứng minh nhân dân : 01 bản photo
2. Hộ khẩu : 01 bản photo
3. Giấy kết hôn : 01 bản photo ( nếu có) hoặc Giấy độc thân: 01 bản
photo ( nếu có)
4. Bằng lái xe ( nếu có) : 01 bản photo

*** ĐỐI VỚI CÔNG TY HOẶC DOANH NGHIỆP THÌ  THỦ TỤC MUA XE
TRẢ GÓP cần: 
1. Cmnd của Giám đốc : 01 bản photo
2. Giấy phép kinh doanh : 01 bản photo
3. Đăng ký mẫu dấu : 01 bản photo
4. Tờ khai báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính của 6 tháng gần nhất: 01 bản photo
5. Biên bản họp hội đồng thành viên/HĐQT (Nếu công ty 2 thành viên trở lên): 01 bản
chính
6. Cmnd của các thành viên góp vốn: 01 bản photo
7. Điều lệ Công ty: 01 bản photo
Share lên ZaloXe tải được nhiều người lựa chọn nhất