• Đầu kéo Howo 380 cầu láp
Giá xe: 1.150.000.000 đ